wijzig taal:

In dit artikel worden een aantal adviezen gegeven op het gebied van het voorkomen van compatibiliteitsproblemen. Ook wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke verschillen tussen de diverse Excel-versies. Het gaat hierbij niet om verschillen in gebruiksgemak of bediening, maar met name om verschillen die kunnen leiden tot comptabiliteitsproblemen.

Omgaan met compatibiliteitsproblemen

Van Excel zijn ondertussen al heel veel verschillende versies uitgebracht. Bij het uitbrengen van een nieuwe versie wordt geprobeerd dat deze zoveel mogelijk ‘backward compatible’ is, hetgeen inhoudt dat het mogelijk is om oudere versies in te lezen en te bewerken in de nieuwere versie. Dit gaat over het algemeen vrij goed, alleen met macro’s/VBA kan dit soms problemen opleveren. Als applicaties worden ontwikkeld die ook geschikt moeten zijn voor een oudere versies, dan volgen hier een paar aandachtspunten:

  • Nieuwe functionaliteit zal uiteraard niet werken in oudere versies. Dat geldt ook voor VBA-code die gebaseerd is op deze nieuwe functionaliteit. In een volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van nieuwe functionaliteit per versie.
  • Als in Excel 2007 of hoger het bestand door middel van Opslaan Als wordt opgeslagen in een Excel 97-2003 indeling dan volgt een automatische check op comptabiliteitsproblemen. Macro’s/VBA worden hierbij niet gecontroleerd. Deze comptabiliteitscheck kan ook opgestart worden via Bestand→Info→Controleren op problemen→Comptabiliteit controleren.
  • Met Application.Version kan met VBA de gebruikte Excel-versie worden uitgelezen. Indien gewenst kan hiermee specifieke VBA-code per versie gemaakt worden.
  • Maak in VBA gebruik van late binding. Hiermee worden gebruikte bibliotheken onafhankelijk van het versienummer van deze bibliotheek en kan daarmee voorkomen worden dat deze in oudere versies niet geladen kunnen worden.
  • Probeer VBA-code zoveel mogelijk versie-onafhankelijk te maken. Gebruik bijvoorbeeld Rows.Count in plaats van de laatste rij van een worksheet ‘hard’ te coderen (65536 voor Excel 2003 en 1048576 voor Excel 2007 en hoger).

32-bits versus 64-bits versie

Vanaf Excel-versie 2010 is er een 32-bits en een 64-bits versie van Excel beschikbaar. De 64-bits versie biedt verder geen extra functionaliteit ten opzichte van de 32-bits versie, maar de 64-bits versie is in staat om grotere geheugenbereiken te adresseren en kan sneller werken. In verreweg de meeste gevallen voldoet de 32-bits versie prima. Het grootste nadeel van het gebruik van de 64-bits versie is dat er comptabiliteitsproblemen kunnen ontstaan met eerdere versies. Dit speelt alleen als er gebruik wordt gemaakt van VBA/macro’s. Bijvoorbeeld niet alle (ActiveX-)controls van de 32-bits versie worden ondersteund in de 64-bits versie (bijvoorbeeld de TreeView, ListView, ImageList, Slider enz.). Daarnaast zullen er aanpassingen in de VBA-code moeten worden gemaakt in het geval er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde API-calls.

Overzicht verschillen in functionaliteiten tussen Excel versies

In deze en de volgende paragraaf worden een aantal belangrijke verschillen in functionaliteiten tussen de diverse Excel-versies vermeld. Als basis voor het vergelijk is Excel versie 2003 genomen. Aangegeven wordt wat er in de 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 en 365 versie veranderd is ten opzichte van de 2003-versie. Het gaat hierbij niet om de 64-bits versies en ook de versies voor de Mac, tablets en telefoons worden buiten beschouwing gelaten. Ook de verschillen tussen de verschillende servicepacks van de versies komen niet aan bod. Het overzicht is niet compleet en het is ook niet de intentie om een compleet overzicht te presenteren. Dat is vrijwel onmogelijk. De lijst zou dan zeer lang en erg gedetailleerd worden. Het gaat hier alleen om een aantal belangrijke verschillen.

Onderwerp 2007 2010 2013 2016 2019 365¹)
Algemeen
1.048.576 rijen i.p.v. 65.536
16.384 kolommen i.p.v. 256
menubediening d.m.v. lint
bestandsextensie xlsx/xlsm/xlsb i.p.v xls
single document interface (SDI i.p.v MDI)
gegevens op meer dan 3 niveaus sorteren
tabel in plaats van lijst
tabel-slicers
sparklines
flashfill
dynamische matrixformules
Opmaak
16 miljoen kleuren i.p.v. 256
thema’s en stijlen
Voorwaardelijke opmaak
meer dan 3 voorwaarden
rechtstreeks kunnen verwijzen naar andere tabbladen
Draaitabellen
slicers
timeline-slicer
unieke waarden tellen (distinct count)
item-labels of veld-labels herhalen
Grafieken
box- & whisker
histogram
kaartgrafiek
pareto
trechtergrafiek
waterval
VBA²)
eigenschap CountLarge
eigenschap DisplayFormat
gebeurtenis Workbook_AfterSave
commando Application.FileSearch

¹) Of iets wel of niet beschikbaar is in Excel voor Office 365 is afhankelijk van het type abonnement.

²) Alle in een versie nieuw ingevoerde functionaliteiten hebben uiteraard ook gevolgen voor VBA, maar dat wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Overzicht welke functie in welke versie beschikbaar is

Functie 2007 2010 2013 2016 2019 365¹)
AANTALLEN.ALS
AGGREGAAT
ALS.FOUT
ALS.NB
ALS.VOORWAARDEN
ASELECT.MATRIX
BASIS
BLAD
BLADEN
DAGEN
DECIMAAL
EX.OF
FILTER
FORMULETEKST
GEMIDDELDE.ALS
GEMIDDELDEN.ALS
ISFORMULE
ISO.WEEKNUMMER
LAMBDA
LET
MAX.ALS.VOORWAARDEN
MIN.ALS.VOORWAARDEN
MODUS.ENKELV
MODUS.MEERV
NETWERKDAGEN.INTL
RANG.GELIJK
RANG.GEMIDDELDE
REEKS
SCHAKELEN
SOMMEN.ALS
SORTEREN
SORTEREN.OP
TEKST.COMBINEREN
UNIEK
WEBSERVICE
WERKDAG.INTL
X.VERGELIJKEN
X.ZOEKEN

¹) Of iets wel of niet beschikbaar is in Excel voor Office 365 is afhankelijk van het type abonnement.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om beter inzicht te krijgen in de compatibiliteit tussen Excel versies. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up