wijzig taal:

In Excel is het niet moeilijk om te verwijzen naar cellen op een ander werkblad. Als het werkboek uit meerdere werkbladen bestaat kan eenvoudig in bijvoorbeeld cel A1 van werkblad4 een optelling worden gemaakt van de waarden uit de A1-cellen over de voorafgaande werkbladen met de formule:

='Werkbladnaam 1'!A1 + 'Werkbladnaam 2'!A1 + 'Werkbladnaam 3'!A1

Maar als het bestand uit heel veel werkbladen bestaat wordt het al gauw onoverzichtelijk, met als gevaar dat een werkblad vergeten wordt. Bijvoorbeeld onderstaand werkboek bestaat uit 13 werkbladen:

formules over meerdere werkbladen

Het is de bedoeling dat op het totaalblad optellingen worden gemaakt over de voorafgaande werkbladen. Stel dat in cel C3 een optelling moet worden gemaakt over de waarden van C3 van de 12 voorafgaande werkbladen, dan kan dat eenvoudig met de volgende formule worden gedaan:

=SOM('jan:dec'!C3)

Alle cellen C3 van de werkbladen vanaf 'jan' tot en met 'dec' worden hierbij opgeteld. Dit werkt veel gemakkelijker en sneller en met minder kans op fouten dan door alle werkbladen apart in de formule te benoemen.

Als de bladnamen in de formule geen spaties bevatten dan worden de enkele aanhalingstekens door Excel automatisch verwijderd en kan bovenstaande formule eventueel ook zonder de enkele aanhalingstekens ingevoerd worden, maar als één of beide bladnamen een spatie bevatten dan zijn de enkele aanhalingstekens verplicht.

De celverwijzing 'beginblad:eindblad'!C3 wordt ook wel een 3D-celverwijzing genoemd. Niet alle Excel formules kunnen gebruikt worden met een 3D-celverwijzing, maar alleen relatief eenvoudige formules zoals SOM, AANTAL, AANTALARG, GEMIDDELDE, MIN en MAX. Deze celverwijzing bevat de naam van een beginblad en van een eindblad. Daardoor worden alle tussenliggende werkbladen automatisch inbegrepen. Dit geldt ook voor onzichtbare tussenliggende werkbladen. Als een tussenliggend werkblad wordt verplaatst naar een positie voor het beginblad of na het eindblad, dan valt deze buiten het bereik van de formule. Als een werkblad tussen het begin- en eindblad wordt gesleept, dan valt deze automatisch binnen het bereik van de formule en wordt meegerekend.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om formules over meerdere werkbladen te maken. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

Reacties  
# Debora 01-03-2022 08:53
Hartelijk dank. Duidelijk uitgelegd en het werkt!
Antwoorden
# Manfred van den Noort 02-03-2022 19:02
Debora, dank voor de terugkoppeling. Goed om te lezen dat de uitleg je geholpen heeft.
Antwoorden
# roy 02-06-2021 09:43
Dank. Dit is duidelijker dan de helpfunctie van excel
Antwoorden
arrow_up