wijzig taal:

In Excel in het mogelijk om meerdere werkbladen tegelijk te bewerken. Dat kan handig zijn bij bijvoorbeeld bestanden waar elke maand op een apart tabblad staat. Als de layout van al deze tabbladen tegelijk gewijzigd moet worden of formules toegevoegd moeten worden, dan kan dat door vooraf de betreffende tabbladen te groeperen. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is om een eerste tabblad te kiezen en vervolgens met SHIFT ingedrukt een laatste tabblad te kiezen. Hierdoor worden het eerste tot en met het laatste gekozen tabblad gegroepeerd. De tabjes van alle gegroepeerde tabbladen worden daarbij wit en de tabbladnamen worden vetgedrukt, zoals te zien is in onderstaand plaatje. Hier zijn de tabbladen van januari tot en met december gegroepeerd. Het tabblad TOTAAL hoort niet bij deze groepering.

meerdere werkbladen tegelijk bewerken

Een andere manier is om andere tabbladen te kiezen met CTRL ingedrukt. Dan worden individuele tabbladen toegevoegd aan de groep, maar niet de tussenliggende tabbladen. Bij gegroepeerde tabbladen worden alle wijzigingen die doorgevoerd worden in één tabblad, doorgevoerd in alle andere tabbladen van deze groep. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om wijzigingen in layout, invoeren van nieuwe gegevens en invoeren van formules. Let er hierbij wel op dat als die andere tabbladen al gegevens bevatten in betreffende cellen, dat deze gegevens zonder waarschuwing zullen worden overschreven.

De groepering van de tabbladen kan weer opgeheven worden door een ander tabblad te kiezen die buiten de gegroepeerde tabbladen valt of door met een linker muisklik te kiezen voor de optie 'Groepering bladen opheffen'.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om meerdere werkbladen tegelijk te bewerken. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up