wijzig taal:

In Excel kan met voorwaardelijke opmaak ingesteld worden dat rijen om en om gekleurd worden. Om bijvoorbeeld voor het bereik B3:K13 in te stellen dat rijen om en om gekleurd moeten worden, kan dat door dit bereik te selecteren en bij voorwaardelijke opmaak de volgende formule in te geven:

=IS.EVEN(RIJ(B3))

Waarbij B3 de cel uit de linker bovenhoek van het geselecteerde bereik is. Bij de opmaak kan dan een geschikte achtergrondkleur gekozen worden.

rijen om en om kleuren 1

Door de formule aan te passen naar:

=IS.EVEN(KOLOM(B3))

worden de kolommen in plaats van de rijen om en om gekleurd.

Het is ook mogelijk om een dambord-patroon te maken. Dit kan door de volgende formule bij voorwaardelijke opmaak te gebruiken:

=OF(EN(IS.EVEN(KOLOM(B3));IS.EVEN(RIJ(B3)));EN(IS.ONEVEN(KOLOM(B3));IS.ONEVEN(RIJ(B3))))

Dit ziet er dan als volgt uit:

rijen om en om kleuren 2

Hoewel de laatste formule er behoorlijk complex uitziet is de werking ervan betrekkelijk eenvoudig. De achtergrond wordt namelijk blauw als één van onderstaande beweringen waar is:

  • Het rijnummer EN het kolomnummer zijn EVEN
  • Het rijnummer EN het kolomnummer zijn ONEVEN

In de andere gevallen blijft de achtergrond wit.

Plaats reactie
Door het plaatsen van een commentaar verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de privacy verklaring van worksheetsvba.com.


arrow_up