wijzig taal:

Het komt vaak voor dat in een groot aantal cellen dezelfde formule moet worden ingevoerd. Bijvoorbeeld bij het weergeven van een rijtotaal van een groot aantal rijen. Veelal wordt dit gedaan door in de totaalcel van de bovenste rij de formule in te voeren en deze formule vervolgens naar alle andere rijen te kopiëren. Maar dit kan ook sneller. De eerste methode is om eerst alle cellen te selecteren en vervolgens in de bovenste cel de formule in te voeren. Dit is in onderstaand plaatje te zien.

snel veel formules invoeren 1

Sluit vervolgens de invoer van de formule af met Ctrl+Enter en de formules zullen daarna in het gehele geselecteerde bereik ingevoerd worden. Een andere nog snellere methode is om de formule eerst in de cel van de bovenste rij in te voeren.

snel veel formules invoeren 2

Daarna kan door middel van een dubbelklik op de vulgreep (dat is het +-teken aan de rechter onderkant van de geselecteerde cel) het gehele aaneengesloten bereik in één keer gevuld worden met formules. Excel bepaalt hierbij zelf het aantal cellen dat gevuld dient te worden. In dit geval wordt de formule geplaatst in de cellen C1 tot en met C10.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen bij het snel veel formules invoeren in Excel. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up