wijzig taal:

Met de functie TEKST.SAMENVOEGEN is het niet mogelijk om een celbereik op te geven. Elke cel moet apart opgegeven worden. TEKST.SAMENVOEGEN(A1:C1) geeft een foutmelding en ingegeven als een matrixformule wordt alleen de waarde uit A1 weergegeven. De correcte syntax in dit geval is:

=TEKST.SAMENVOEGEN(A1;B1;C1)

Maar als de tekst uit een groot aantal cellen samengevoegd moet worden is dit veel typewerk met kans op fouten. Vanaf Excel 2019 is hiervoor de functie de functie TEKST.COMBINEREN beschikbaar, maar voor oudere Excel-versies is deze functie niet aanwezig. Toch kan met een kleine omweg ook in oudere Excel-versies een groot celbereik samengevoegd worden, zonder de cellen afzonderlijk in te typen. Als uitgangspunt dient onderstaand voorbeeldje.

tekst in groot celbereik samenvoegen 1

Het is hierbij de bedoeling om de letters uit C2:T2 samen te voegen in cel C4. Zet daartoe in cel C4 de volgende formule: =TRANSPONEREN(C2:T2). Klik vervolgens in de formulebalk en druk dan op F9. De inhoud van het gehele celbereik verschijnt hierdoor in de formulebalk.

tekst in groot celbereik samenvoegen 2

Verwijder in de formulebalk de beide accolades en voeg aan de voorzijde achter het =-teken TEKST.SAMENVOEGEN( toe en zet aan de achterzijde een sluithaak. Sluit af met enter en alle letters uit C2:T2 verschijnen als één woord in cel C4. In C4 staat dan de formule:

=TEKST.SAMENVOEGEN("s";"a";"m";"e";"n";"v";"o";"e";"g";"v";"o";"o";"r";"b";"e";"e";"l";"d")

Het is ook mogelijk om op deze manier een scheidingsteken tussen de karakters te plaatsen. Zet de formule =TRANSPONEREN(C2:T2)&”-” en volg bovenstaande werkwijze en het woord s-a-m-e-n-v-o-e-g-v-o-o-r-b-e-e-l-d verschijnt in C4.

Als de samen te voegen gegevens niet in achter elkaar staan in een rij, maar onder elkaar in een kolom, dan is de is de werkwijze exact gelijk alleen moet dan in C4 het bereik zonder TRANSPONEREN ingegeven worden: dus =C2:T2 in plaats van =TRANSPONEREN(C2:T2).

Bovenstaande werkwijze geeft een formule met vaste inhoud. Als later een karakter in C2:T2 wordt veranderd, dan wordt dat niet doorgevoerd in C4. Daarom kan het soms gewenst zijn om in de formule TEKST.SAMENVOEGEN de werkelijke celadressen op te nemen in plaats van de inhoud van de cellen. Dit is vooral van belang als er meerdere rijen of kolommen met gegevens zijn die per rij of kolom moeten worden samengevoegd. Het liefst zou je daarom een formule hebben met celadressen die naar de andere rijen of kolommen gekopieerd kan worden. Met een paar kleine tussenstapjes is dat ook eenvoudig te realiseren. In bovenstaand voorbeeld moet dan in een lege rij te beginnen in kolom C de volgende formule gezet worden:

=ADRES(2;KOLOM();4)

Deze formule moet dan naar rechts gekopieerd worden tot en met kolom T. Alle afzonderlijke celadressen van C2:T2 verschijnen dan in deze rij zoals te zien is in onderstaand screenshot:

tekst in groot celbereik samenvoegen 3

Zet vervolgens in een lege cel (bijvoorbeeld C5) de formule =TRANSPONEREN(C4:T4). Klik in de formulebalk en druk op F9 en verwijder beide accolades en vervang het =-teken door een apostrof en druk op enter. Selecteer vervolgens de cel waar de uiteindelijke samenvoegformule moet komen en zet daarin eerst de formule: =SUBSTITUEREN(C5;"""";""). Kies vervolgens kopiëren en daarna plakken speciaal → waarden. De formule wordt daardoor omgezet in tekst. Voeg in de formulebalk aan de voorzijde van deze tekst =TEKST.SAMENVOEGEN( toe en aan de achterzijde een sluithaak. Druk tenslotte op enter en de formule is klaar:

=TEKST.SAMENVOEGEN(C2;D2;E2;F2;G2;H2;I2;J2;K2;L2;M2;N2;O2;P2;Q2;R2;S2;T2)

Tenslotte kunnen de tijdelijke gegevens in de rij met celadressen (C4:T4) en in cel C5 verwijderd worden.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen bij het samenvoegen van tekst in een groot celbereik. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

Reacties  
# Peters 16-03-2022 11:55
Hallo, dank voor deze uitleg. Ik ben een heel stuk verder, alleen loop ik tegen het probleem aan dat ik meer dan 255 afzonderlijke cellen wil samenvoegen. De formule tekst.samenvoegen kan zo te zien niet meer aan. Is hier een oplossing voor?
Antwoorden
# Manfred van den Noort 16-03-2022 17:22
In dat geval zou je het samenvoegen kunnen opsplitsen.Voor elke max 255 een samenvoeging maken en een aparte formule om deze samenvoegingen weer samen te voegen tot 1 geheel.
Antwoorden
arrow_up