wijzig taal:

Beste bezoeker van WorksheetsVBA.com,

We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn welke persoonsgegevens verzameld worden op deze website. We hebben er geen enkel belang bij om deze gegevens in uw nadeel te gebruiken en we doen onze uiterste best zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. WorksheetsVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

WorksheetsVBA.com verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens om u te kunnen mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaattype

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders worden daarom ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er op deze website, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]worksheetsvba.com, dan verwijderen we deze informatie.

Redenen waarom er persoonsgegevens verwerkt worden

Als u contact met ons opneemt per mail krijgen we uw naam en e-mailadres te zien. Deze gegevens worden bewaard in het e-mailprogramma van deze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw bericht te beantwoorden. Deze gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven zonder uw toestemming.

Bij veel artikelen op deze website kunt u een reactie plaatsen. U dient daarbij uw naam en e-mailadres in te vullen. Het invullen van het e-mailadres is niet verplicht. Iedereen die de reacties leest kan uw naam zien. Het e-mailadres is alleen zichtbaar voor beheerders van deze website. Met het e-mailadres doen we niks, maar u kunt als u een reactie plaatst aangeven dat u een e-mail wil krijgen als er een nieuwe reactie wordt geplaatst onder uw reactie. Ook wordt uw IP-adres opgeslagen. Ook die is alleen zichtbaar voor beheerders van deze website. Deze wordt enkel gebruikt als u ongewenste berichten plaatst. Dan wordt uw IP-adres geblokkeerd en kunt u geen reacties meer op deze website plaatsen. Er kunnen op een aantal plekken ook voorbeeldbestanden worden gedownload. Ook daarvan wordt het IP-adres opgeslagen. Dit kan worden gebruikt om voor bepaalde IP-adressen de download te blokkeren. Met dat IP-adres wordt verder niets gedaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

WorksheetsVBA.com neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Met geautomatiseerde besluitvorming worden besluiten bedoeld die genomen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

WorksheetsVBA.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • Reacties blijven online staan zo lang de betreffende pagina online staat.
  • E-mail worden opgeslagen in het e-mailprogramma van deze website. Maximale bewaartermijn is 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

WorksheetsVBA.com verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WorksheetsVBA.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij tonen op onze website advertenties. Hiervoor maken we gebruik van Google AdSense. Google gebruikt hiervoor de DoubleClick DART-cookie. Deze cookie zorgt ervoor dat u meestal advertenties ziet over onderwerpen die u interesseren en/of over onderwerpen die te maken hebben met onze website. Ook zorgt deze cookie ervoor dat u niet altijd dezelfde advertenties te zien krijgt. Google gebruikt hiervoor gegevens van uw eerdere bezoeken aan onze website en uw bezoeken aan andere websites.

Verder maken wij gebruik van websitestatistieken. Deze houden onder andere bij hoe vaak en hoe lang u onze site bezoekt, wanneer, met welke browser, hoe u op onze site bent gekomen en ook uw IP-adres (dit om het aantal unieke bezoekers per maand te kunnen vaststellen). Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en de websitestatistieken van onze webhoster.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WorksheetsVBA.com. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info[at]worksheetsvba.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan verzoeken we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Als u een reactie wilt laten verwijderen, vermeld dan in ieder geval om welke pagina en welk bericht het gaat. Houd er rekening mee dat reacties mogelijk ook vindbaar zijn via zoekmachines en dus mogelijk nog vindbaar zijn, ook als het origineel op onze website verwijderd is. Eventuele klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

WorksheetsVBA.com neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarwording en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact op via info[at]worksheetsvba.com.

 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast zonder voorafgaande melding (op deze website).

arrow_up