wijzig taal:

Hoewel Word op het gebied van rekenen absoluut niet kan tippen aan Excel, is het toch mogelijk om in Word-tabellen eenvoudige berekeningen uit te voeren. Het voordeel daarvan is dat de berekeningen als het ware ingebakken zijn in het bestand. Stel Word bevat onderstaande tabel:

word rekenen in tabellen 1

Het zou mooi zijn als de totalen van deze tabel in Word kunnen worden uitgerekend. Dit kan gedaan worden door in elke cel waar een totaal moet komen een veld in te voegen. Ga in de rechter bovencel staan en kies voor invoegen veld bij Snelonderdelen. Druk vervolgens op de knop Formule en typ in =SUM(LEFT). Doe dat voor voor de 2 cellen die daar onder staan op de dezelfde manier. Voor de cellen op de onderste rij moet de formule zijn =SUM(ABOVE). Op deze manier worden de totaaltellingen gemaakt.

Word gaat met celbenamingen in de tabel op dezelfde wijze om als Excel. Dus in plaats van =SUM(LEFT) in de rechter bovencel kan ook de volgende formule gebruikt worden: =A1+B1+C1.

Na het invoeren van deze velden ziet de tabel er als volgt uit:

word rekenen in tabellen 2

De grijze cellen zijn de velden met de formules. Dit grijs is overigens alleen op het beeldscherm te zien. Bij het printen zien alle cellen er hetzelfde uit.

Als nu een waarde in de tabel gewijzigd wordt dan valt op dat het totaal niet direct wordt aangepast. Dit aanpassen van de totaalwaarde kan gedaan worden door het betreffende veld te kiezen en met de rechtermuisknop voor de optie Veld bijwerken te kiezen. Dus voor berekeningen waarbij de basisgetallen vaak van waarde veranderen is Word niet echt heel geschikt, maar voor eenvoudige berekeningen van min of meer statische getallen wil dit prima. Bij de algemene opties voor Word kan bij Weergave overigens een vinkje worden geplaatst bij ‘Velden bijwerken voor het afdrukken’. Hierbij wordt zeker gesteld dat altijd de juiste waarden worden afgedrukt en dus eerst een herberekening plaats vindt.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen bij het rekenen in Word tabellen. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up