wijzig taal:

In Word kan het gebeuren dat zinnen automatisch worden afgebroken op ongewenste plaatsen. Bijvoorbeeld het euro-teken staat aan het eind van de regel en het bedrag staat op de volgende regel. Of de voorletters van een naam staan aan het eind van een regel, terwijl de rest van de naam op de volgende regel staat. Vaak wordt dit opgelost door gebruik te maken van een harde return of door meerdere spaties toe te voegen. Dit kan echter ongewenste effecten geven. Vooral als later in de tekst woorden worden toegevoegd of weggehaald.

Een betere oplossing is om in dit soort gevallen gebruik te maken van een vaste spatie. Dat kan door in Word te kiezen voor Invoegen → Symbool → Meer symbolen… → Speciale tekens. Dan verschijnt onderstaand overzichtsscherm met speciale tekens:

word woorden bij elkaar houden 1

Ook kan de vaste spatie met een sneltoets ingegeven worden. Dit kun je doen door de spatie in te geven met de CTRL+SHIFT-toets ingedrukt. Door deze vaste spatie zal Word nooit meer zinnen afbreken ter plaatse van deze spatie. Dus de woorden direct voor en direct na deze spatie blijven altijd bij elkaar op één regel.

Vragen / suggesties

Hopelijk heeft dit artikel geholpen bij het begrijpen en toepassen hoe in Word woorden bij elkaar gehouden kunnen worden. Als er verdere vragen over dit onderwerp zijn of suggesties voor verbetering, plaats dan een reactie hieronder.

arrow_up